Вдъхновени от логиката и въображението!

Курсове за 5, 6 и 7 клас

Анка Пенева води курсовете по математика за 5., 6. и 7. клас

Курс по математика за 5. клас през учебната 2024 / 2025 г.

 • Начало на курса: 14.09.2024 г.
 • Време и място на провеждане: събота, от 14:20 ч. до 16:30 ч. в НПМГ, кабинет №12.

При невъзможност някое занятие да се проведе в училището / пандемия, избори и др. причини /, то може да се проведе онлайн.

 • Организация на обучението: Курсът по математика за 5 клас се състои от 75 учебни часа, разпределени в 25 занятия – равномерно през цялата учебна 2024 / 2025 година.

Занятията са групирани в 3 модула:

I модул – 8 занятия, II модул – 8 занятия и III модул – 9 занятия.

Едно занятие е с 3 учебни часа.

График на занятията по дати ще бъде даден при първото занятие, на 14.09.2024 г.

 • Цел на обучението: Курсът е с план затвърждаване и надграждане на знанията по учебната програма за 5–ти клас. Целта е отлична успеваемост в училище и подготовка за състезания по математика. Чрез домашна работа и периодични контролни ще се осъществява обратна връзка за степента на усвояване на темите.
 • Броят на децата в групата е ограничен до 15. В стаята има 15 маси и възможност всяко дете да е на отделна маса по време на заниманията.
 • Цена: Плащането на таксата се извършва по банков път: за I модул е 300 лв., за II модул – 300 лв. и за III модул – 337 лв. След потвърждение за свободни места, се плаща таксата за първи модул и това гарантира записването.

При желание за записване в курса, можете да използвате някоя от предложените връзки. Банковата сметка се изпраща при наличие на свободни места.

За информация: тел. 0889 815 201 от 18:00 ч. до 20:00 ч.

email: npmg_peneva@abv.bg

Курс по математика за 6.клас през учебната 2024 / 2025 г.

 • Начало на курса: 14.09.2024 г.
 • Време и място на провеждане: събота, от 11:50 ч. до 14:00 ч. в НПМГ, кабинет №12.

При невъзможност някое занятие да се проведе в училището / пандемия, избори и др. причини /, то може да се проведе онлайн.

 • Организация на обучението: Курсът по математика за 6 клас се състои от 75 учебни часа, разпределени в 25 занятия – равномерно през цялата учебна 2024 / 2025 година.

Занятията са групирани в 3 модула:

I модул – 8 занятия, II модул – 8 занятия и III модул – 9 занятия.

Едно занятие е с 3 учебни часа.

График на занятията по дати ще бъде даден при първото занятие, на 14.09.2024 г.

 • Цел на обучението: Курсът е с план затвърждаване и надграждане на знанията по учебната програма за 6–ти клас. Целта е отлична успеваемост в училище, изграждане на стабилна основа за НВО в 7-ми клас, подготовка за състезания по математика. Чрез домашна работа и периодични контролни ще се осъществява обратна връзка за степента на усвояване на темите.
 • Броят на децата в групата е ограничен до 15. В стаята има 15 маси и възможност всяко дете да е на отделна маса по време на заниманията.
 • Цена: Плащането на таксата се извършва по банков път – за I модул е 300 лв., за II модул – 300 лв. и за III модул – 337 лв. След потвърждение за свободни места, се плаща таксата за първи модул и това гарантира записването.

При желание за записване в курса, можете да използвате някоя от предложените връзки. Банковата сметка се изпраща при наличие на свободни места.

За информация: тел. 0889 815 201 от 18:00 ч. до 20:00 ч.

email: npmg_peneva@abv.bg

Курс по математика за 7.клас през учебната 2024 / 2025 г.

 • Начало на курса: 14.09.2024 г.
 • Време и място на провеждане: събота, от 8:30 ч. до 11:30 ч. в НПМГ, кабинет №12.

При невъзможност някое занятие да се проведе в училището / пандемия, избори и др. причини /, то може да се проведе онлайн.

 • Организация на обучението: Курсът по математика за 7 клас се състои от 100 учебни часа, разпределени в 25 занятия – равномерно през цялата учебна 2024 / 2025 година.

Занятията са групирани в 3 модула:

I модул – 8 занятия, II модул – 8 занятия и III модул – 9 занятия.

Едно занятие е с 4 учебни часа.

График на занятията по дати ще бъде даден при първото занятие, на 14.09.2024 г.

Обучението се извършва по утвърдена с времето и опита методика.

 • Цел на обучението: Курсът е с план затвърждаване и надграждане на знанията по учебната програма за 7- ми клас. Целта е отлична успеваемост в училище, изграждане на стабилна основа за НВО в 7-ми клас, подготовка за състезания по математика. Чрез домашна работа и периодични контролни ще се осъществява обратна връзка за степента на усвояване на темите. В края на всеки модул ще се провежда тренировъчен тест за НВО.
 • Броят на децата в групата е ограничен до 15. В стаята има 15 маси и възможност всеки ученик да е на отделна маса по време на заниманията.
 • Цена: Плащането на таксата се извършва по банков път – за I модул е 400 лв., за II модул – 400 лв. и за III модул – 450 лв. След потвърждение за свободни места, се плаща таксата за първи модул и това гарантира записването.

При желание за записване в курса, можете да използвате някоя от предложените връзки. Банковата сметка се изпраща при наличие на свободни места.

За информация: тел. 0889 815 201 от 18:00 ч. до 20:00 ч.

email: npmg_peneva@abv.bg

Присъедини се към над 2000 ученици успешно преминали курсовете!

Стани част от обучението за успех в математиката!